Programy wycieczek

Wycieczki jednodniowe

Program wycieczki po WILNIE

„Śladami naszych wybitnych Przodków”

*** …

Wycieczki 2-dniowe

Program wycieczki

WILNO-TROKI

“Lesiste wzgórza i pagórki, strzeliste wieże

Pielgrzymki 3-dniowe

Program pielgrzymki

WILNO-SZAWLE-TROKI

I DZIEŃ-

WILNO – „Miłe
miasto.

Wycieczki 3-dniowe

Program wycieczki

WILNO-TROKI

 
I DZIEŃ
 WILNO-„przytułek i

Wycieczki 4-dniowe

Program wycieczki

WYBRZEŻE BAŁTYCKIE I POGAŃSKA ŻMUDŹ

I DZIEŃ

Pielgrzymki 4-dniowe

Program pielgrzymki

WILNO-KIEJDANY-SZAWLE-TROKI

I DZIEŃ

WILNO – „Miłe
miasto.